معنی و ترجمه کلمه main body (jf) به فارسی main body (jf) یعنی چه

main body (jf)


علوم دريايى : عمده قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها