معنی و ترجمه کلمه main body به فارسی main body یعنی چه

main body


عمده قوا
علوم نظامى : عمده قواى کاروان دريايى نيروى اصلى تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها