معنی و ترجمه کلمه main cable به فارسی main cable یعنی چه

main cable


علوم مهندسى : کابل اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها