معنی و ترجمه کلمه main canal به فارسی main canal یعنی چه

main canal


عمران : کانال اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها