معنی و ترجمه کلمه main circuit connection به فارسی main circuit connection یعنی چه

main circuit connection


علوم مهندسى : اتصال مدار اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها