معنی و ترجمه کلمه main circuit به فارسی main circuit یعنی چه

main circuit


علوم مهندسى : مدار اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها