معنی و ترجمه کلمه main column به فارسی main column یعنی چه

main column


علوم مهندسى : ستون اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها