معنی و ترجمه کلمه main connection به فارسی main connection یعنی چه

main connection


علوم مهندسى : اتصال اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها