معنی و ترجمه کلمه main contractor به فارسی main contractor یعنی چه

main contractor


مقاطعه کار اصلى
معمارى : پيمانکار دست اول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها