معنی و ترجمه کلمه main coupling transformer به فارسی main coupling transformer یعنی چه

main coupling transformer


علوم مهندسى : ترانسفورماتور پيوست شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها