معنی و ترجمه کلمه main current به فارسی main current یعنی چه

main current


جريان اصلى
علوم مهندسى : اتصال سرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها