معنی و ترجمه کلمه main direction به فارسی main direction یعنی چه

main direction


علوم مهندسى : جهت اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها