معنی و ترجمه کلمه main distribution به فارسی main distribution یعنی چه

main distribution


علوم مهندسى : مقسم اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها