معنی و ترجمه کلمه main drain به فارسی main drain یعنی چه

main drain


عمران : زهکش اصلى
علوم نظامى : پمپ اصلى خن ناو
علوم دريايى : پمپ اصلى خن ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها