معنی و ترجمه کلمه main electrode به فارسی main electrode یعنی چه

main electrode


علوم مهندسى : الکترود اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها