معنی و ترجمه کلمه main exciter به فارسی main exciter یعنی چه

main exciter


علوم مهندسى : محرک اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها