معنی و ترجمه کلمه main fire به فارسی main fire یعنی چه

main fire


سيستم اصلى اتش
علوم نظامى : سيستم تيراندازى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها