معنی و ترجمه کلمه main guard به فارسی main guard یعنی چه

main guard


پست نگهبانى اصلى
علوم نظامى : نيروى جلودار اصلى حفاظ اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها