معنی و ترجمه کلمه main memory به فارسی main memory یعنی چه

main memory


حافظه اصلى
کامپيوتر : حافظه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها