معنی و ترجمه کلمه main menu به فارسی main menu یعنی چه

main menu


فهرست انتخاب اصلى
کامپيوتر : منوى اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها