معنی و ترجمه کلمه main radio به فارسی main radio یعنی چه

main radio


علوم نظامى : اطاق اصلى بى سيم ناو
علوم دريايى : اطاق اصلى بى سيم ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها