معنی و ترجمه کلمه main sector به فارسی main sector یعنی چه

main sector


بازرگانى : بخش اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها