معنی و ترجمه کلمه main shaft به فارسی main shaft یعنی چه

main shaft


علوم مهندسى : محور اصلى
معمارى : ميل چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها