معنی و ترجمه کلمه main supply line به فارسی main supply line یعنی چه

main supply line


علوم مهندسى : خط تغذيه اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها