معنی و ترجمه کلمه main supply route به فارسی main supply route یعنی چه

main supply route


اماد راه اصلى ،مسير اصلى اماد
علوم نظامى : راه اصلى تدارکات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها