معنی و ترجمه کلمه main transmission shaft به فارسی main transmission shaft یعنی چه

main transmission shaft


علوم مهندسى : محور انتقال اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها