معنی و ترجمه کلمه main voltage به فارسی main voltage یعنی چه

main voltage


علوم مهندسى : ولتاژ اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها