معنی و ترجمه کلمه main yard به فارسی main yard یعنی چه

main yard


(د.ن ).قسمتى از عرشه که بادبان اصلى در ان واقع است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها