معنی و ترجمه کلمه main به فارسی main یعنی چه

main


بزرگ ،کامل شاه لوله ،نيرومند،عمده ،اصلى ،مهم ،تمام ،کامل ،دريا،با اهميت
علوم مهندسى : خط اصلى
عمران : اصلى
معمارى : مهم
بازرگانى : اصلى
علوم هوايى : اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها