معنی و ترجمه کلمه mains plug به فارسی mains plug یعنی چه

mains plug


علوم مهندسى : دوشاخه برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها