معنی و ترجمه کلمه mains power supply unit به فارسی mains power supply unit یعنی چه

mains power supply unit


علوم مهندسى : واحد منبع تغذيه شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها