معنی و ترجمه کلمه mains receiving set به فارسی mains receiving set یعنی چه

mains receiving set


علوم مهندسى : دستگاه گيرنده شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها