معنی و ترجمه کلمه mains trensformer به فارسی mains trensformer یعنی چه

mains trensformer


علوم مهندسى : ترانسفورماتور شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها