معنی و ترجمه کلمه maintaining stimulus به فارسی maintaining stimulus یعنی چه

maintaining stimulus


روانشناسى : محرک نگهدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها