معنی و ترجمه کلمه maintaining به فارسی maintaining یعنی چه

maintaining


family entitled to maintenance wife, childeren and other members of the،نفقه دادن
قانون ـ فقه : انفاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها