معنی و ترجمه کلمه maintenance cost به فارسی maintenance cost یعنی چه

maintenance cost


علوم مهندسى : ارزش نگهدارى
معمارى : هزينه نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها