معنی و ترجمه کلمه maintenance float به فارسی maintenance float یعنی چه

maintenance float


شارژ انبار سيال
علوم نظامى : شارژ انبار اضافى وسايل نگهدارى اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها