معنی و ترجمه کلمه maintenance functions به فارسی maintenance functions یعنی چه

maintenance functions


روانشناسى : کارکردهاى نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها