معنی و ترجمه کلمه maintenance history به فارسی maintenance history یعنی چه

maintenance history


بازرگانى : تاريخ تعميرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها