معنی و ترجمه کلمه maintenance period به فارسی maintenance period یعنی چه

maintenance period


دوره تعميرات
معمارى : دوره نگهدارى
بازرگانى : زمان تعميرات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها