معنی و ترجمه کلمه maintenance programmer به فارسی maintenance programmer یعنی چه

maintenance programmer


برنامه نويس تعمير و نگهدارى ،برنامه نويس نگهداشت
کامپيوتر : برنامه نويس پشتيبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها