معنی و ترجمه کلمه maitred'hotel به فارسی maitred'hotel یعنی چه

maitred'hotel


)majordomo(سرپيشخدمت ،مدير مهمانخانه ،معشوقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها