معنی و ترجمه کلمه major (penalty) به فارسی major (penalty) یعنی چه

major (penalty)


5دقيقه اخراج بازيگر خطاکار( لاکراس)
ورزش : 5دقيقه اخراج بازيگر خطاکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها