معنی و ترجمه کلمه major axis به فارسی major axis یعنی چه

major axis


علوم هوايى : محور کانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها