معنی و ترجمه کلمه major depression به فارسی major depression یعنی چه

major depression


روانشناسى : افسردگى عمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها