معنی و ترجمه کلمه major end item به فارسی major end item یعنی چه

major end item


اقلام عمده
علوم نظامى : اقلام عمده امادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها