معنی و ترجمه کلمه major fleet به فارسی major fleet یعنی چه

major fleet


علوم نظامى : ناوگان عمده دريايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها