معنی و ترجمه کلمه major foul به فارسی major foul یعنی چه

major foul


ورزش : خطاى عمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها