معنی و ترجمه کلمه major party به فارسی major party یعنی چه

major party


حزب سياسى پيرو در انتخابات ،حزب اکثريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها