معنی و ترجمه کلمه major sort key به فارسی major sort key یعنی چه

major sort key


کامپيوتر : يک فيلد حاوى اطلاعات که توسط ان اکثر اقلام داده ها مى توانند تشخيص داده شده و مرتب شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها